The Filipino Werewolf: ALPHA MERCURY (Tagalog)
The Filipino Werewolf: ALPHA MERCURY (Tagalog)
Si Brando Ramirez ay isang playboy sa Maynila na pumunta sa Barrio Anting-anting sa paanyaya ni James Ramirez at umibig ng lubusan kay Mary - ang birhen. Umibig siya na hindi niya alam na may nakatakda na isilang ang isang sanggol sa Azzo Tribe at pangalanan itong Mercury Ramirez, na isang tao at werewolf na may special strength and abilities through their Azzo ancestors. Ang kanilang pag-iibigan ay naktakda na mabuhay ang isang lalaking si Mercury, na isang hybrid ng tao at werewolf. Ang giyera ng Azzo Tribe at Azzwang Clan ay dahil sa maling paniniwala ng Azzwang Clan na hindi akma sa buhay ng mga tao. Pero ang Azzo Tribe ay gusting mamuhay kasama ang mga tao, at tutlong sa kabutihan na paraan. Habang tumatagal at nagiging modernized na ang mga tao, ganoon din ang nangyayari sa mga werewolves, vampires, Fairies, at natutong i-accept ng tao ang mga werewolves at vampires sa kanila pang-araw araw na buhay, pero may kanya-kanya silang patakaran at pamumuhay. Lumaki ang kapatid na babae ni Mercury na hindi sila nagkakilala, hanggang nag-krus ang kanilang landas ni Darya Montenegro. Si Mercury Ramirez ay na-reincarnate sa ibang panahon at pagkakataon hanggang umibig sa isang pureblood vampire na si Annie Mikaelson. Nabiyayaan sila ng isang anak na lalake - si Mercury Ramirez Junior. Dahil si Mercury ay isang Mega Alpha ay tuloy-tuloy ang pag-protect nito sa kanyang Pack at sa ibang descendants ng Azzo Tribe. Nakaranas siya ng maraming kababalaghan at pakikipagsapalaran sa ibang panahon at lugar. Ang kanyang pag-ibig ay nakatakda upang tumulong sa mga werewolves at hybrids upang mamumuhay kasama ang mga tao. Ang hindi nagkakilala na anak na lalake ni Mercury at anak na babae ni Arnold Rivas ay nagkakagustuhan sa school at umibig ng tapat ang bawat isa. "Yan ang tadhana ni Mercury na umibig ng tapat sa tao, werewolves o vampires. At tumulong sa kanyang pack kahit sila nagkakahiwalay ng landas.
24
Werewolf(ph)
KASARINLAN'S VERDICT: Stigma of the Chosen
KASARINLAN'S VERDICT: Stigma of the Chosen
Prince Sari is the current Prince of Kabinihan. Just like the previous rulers of their land, he possesses alluring beauty, elegance and admirable intelligence that is very suited for a royalty like him. Not known to many, he is a “Chosen Vessel” and has the Mark of Kasarinlan on his lower abdomen — a flower-shaped tattoo that signifies that the offspring is the next vessel to carry Kasarinlan’s child. His existence is heretic and some think making him the next King would soil the kingdom’s sole purpose, and that is to serve their mighty deity Kasarinlan and make him satisfied always. If they are to nurture Prince Sari and present him to the deity, their peaceful reign might disappear in a blink of an eye. On his 18th birthday, a personal adviser is assigned to Prince Sari — his name is Ulan. Ulan is tasked to give guidance to the Prince before he faces Kasarinlan in person. Until then, the Prince must learn various things as part of his destiny. Will he be able to bring prosper to his beloved land and people... or will he be the key to their downfall?
8
Fantasy