Emotion detector system
Emotion detector system
The story revolves around Fulsin's daily struggles with bullies, trying to maintain his grades, and navigating through the complex social dynamics of high school. As the seasons progress, he forms unlikely alliances and discovers a hidden talent that could change everything.
19
Fantasy
Empire University: CHAOS YEAR (BOOK 1)
Empire University: CHAOS YEAR (BOOK 1)
Empire University: Chaos Year Isang Paaralan; Kakaiba ang mga Patakaran; Kakaiba ang mga estudyante; Kakaiba ang Lahat.. Makakayanan mo bang pumasok sa EMPIRE UNIVERSITY at magbulag-bulagan sa lahat ng nangyayari? O haharapin mo ang mga problema na ang kakabit ay pag-ungkat ng iyong nakaraan na pilit mong inaalis sa landas ng iyong hinaharap? Ang Empire University, isang paaralan para sa mga taong matataas ang antas sa lipunan. Paano kung sa mas lalong pagpigil at paglimot ay mahanap mo ang sagot na matagal nang nakatago at hinihintay ka na malaman ito? Paano kung sa landas na tinahak mo ay maapakan mo ang nakaraan ng ibang tao? Paano kung ang solusyon sa mga problema ay isang tao na nandyan lang pala sa harap mo at hinihintay na mapansin ang presensya nito? Paano ka makakasulong kung may humihila sayo paurong? Paano kung ang kalaban mo ay ang sarili mong puso? Would you still dare enter EMPIRE UNIVERSITY? This is A GAME OF LOVE, faith and strength. This is A WAR between Yourself and Your heart.. WOULD YOU FOLLOW YOUR HEART'S BEAT OR WILL YOU SET IT ASIDE AND PROTECT YOUR SELFISH SELF? What if the Rules put a BIG BARRICADE between enemies and lovers? Would you Climb the barricade to get to the other side? What if there is a rule between Boys and Girls Would you surrender yourself and Stop the Rules? Paano kung sa panahong ito ang lahat ay maaaring maging kalaban ng isa't isa? Paano kung buhay ang kapalit ng kasiyahan? Sa Empire University hindi sapat na mayaman ka, Kailangan miyembro ka nila. Hindi sapat ang matalino ka, kailangan alam mo kung paano mabuhay sa kabila ng dagat ng mga panganib. In Empire University; "BREAK THE RULES AND SUFFER THE CONSEQUENCES" Let's enroll to EMPIRE UNIVERSITY where it all began. This is Empire University: Chaos Year... NOW CHECKING THE ENROLEES
2
Romance
In love with Gay Best Friend
In love with Gay Best Friend
"Can you please stop checking me out, am your gay best friend, not your boyfriend" he said avoiding eye contact "are you sure about that?" I asked I don't know why, I guess my dominatrix has come out to play "Absolutely", I don't know what came over me but the next thing did was walk over to him and push him gently on the wall, And placed my mouth on his own, too late I expect a push, or for him to snap at me, but it seems as if he needed the same thing because he start kissing me too, claiming every part of my mouth, God just want I needed and this is much better than my fantasy.
46
Young Adult