BETWEEN LUST AND LOVE (TAGALOG)

BETWEEN LUST AND LOVE (TAGALOG)

Author: Jewiljen
Dahil sa kagustuhang maipagamot ang ina pagkatapos nitong ma-stroke ay napilitan siyang tanggapin ang offer na sumayaw sa isang kliyente na si Mr. MC. Isa siyang private sexy dancer ng lalaking hindi man lang y nasilayan ang mukha dahil lagi nitong suot ang masquerade mask kapag nagsasayaw siya sa harap nito. Kailangan niyang painitin ang gabi nito sa pamamagitan lang ng sayaw. Just watch, no touch, kumbaga. 
Nakilala niya si Red at naging boyfriend. Inilihim niya ang trabaho niya rito. Ipinakilala siya ng lalaki sa nag-iisang kapatid, ang Kuya Clayton nito. 
Hindi niya alam kung bakit sa unang pagkikita pa lang ay parang galit na ang lalaki sa kanya at diniretsa pa siya nitong hindi ito boto sa kanya at kailangan niyang hiwalayan si Red. 
Paano kung nalaman niyang si Mr. MC at Clayton ay iisa? 
Ang lalaki lang ang makakatulong din sa kanya para huwag makulong ang ina dahil sa kasalanang nagawa nito bago sila umalis ng Olongapo.
Inalok siya nito ng tulong kapalit ng katawan niya. Tinanggap niya iyon dahil nalaman niya kay Red na naging impotent ang kapatid pagkatapos ng aksidente nang susundan na sana nito sa London ang fiancee nitong si Faith. 
Paano kung nalaman niyang tuluyan na pala itong gumaling at naibigay na nga niya rito ang iniingatang pagkababae?
Nahulog na nang tuluyan ang loob niya sa lalaki at saka naman bumalik si Faith. 
May karapatan ba siyang ipaglaban ang  nararamdamam niya rito kung ang kasunduan nila ay magtatapos kapag bumalik na ang babaeng pakakasalan sana nito?
9.5
(11 Ratings)
Romance(ph)
25
Ongoing
READ
+ Add to Library

Table of Contents