LOGAN'S SECRET OBSESSION

LOGAN'S SECRET OBSESSION

Author: WannaReadMyStory
Logan Johnston learned life the hard way. He was born out of unwanted pregnancy and his mother despised him so much. Kaka-graduate pa lamang niya noon ng highschool ng iwan silang dalawa ng kapatid niya ng kanilang ina. Kinailangan niyang pumasok sa kung anu-anong trabaho upang matustusan pagkain, tirahan, pati na rin ang pag-aaral ni Laine, ang half-sister niya. Tumigil siya sa pag-aaral, at sa edad na disi-nuwebe, siya na ang tumayong magulang ng kaniyang kapatid.
Ngunit talaga yatang mailap sa kanila ang suwerte. Nabuntis kasi nang maaga ang kaniyang kapatid at hindi pinanagutan ng nakabuntis dito. At makalipas ang ilang buwan, kinailangan nila ng malaking pera upang makapanganak ito.
Doon niya nakilala si Shan Elton Xanders, isang lalaki na naghahanap ng kapwa nito lalaki upang maitayo ang isang sikretong agency: ang SDS. At ang agency na iyon, s*x ang hatid na serbisyo. Logan willingly joined Shan in order to save his sister's life. 
Makalipas ang ilang taon, napakarami nang nagbago sa kanilang buhay. Napagtapos niya ang kaniyang kapatid, nakapagtayo ng negosyo na lumago at nakilala sa buong mundo, at nakapagpundar ng ari-arian. Because of the secret 'Services,' he became a billionaire, and now, after twelve long years, gusto na niyang iwan ang SDS.
But there is a one rule. To leave the SDS, he must find a wife who will genuinely love him despite the fact that he is a male hooker.
That's when he met Rebecca Watkins. A mystery woman who came from a prominent family but is willing to pay him a million for his service. He promised himself that Rebecca will be his last client before leaving SDS. Ngunit tila kakaibang misteryo ang bumabalot kay Rebecca at hindi niya maiwasan ang unti-unting pagkahulog ng kaniyang loob sa dalaga...
NOTE: THIS STORY IS IN FILIPINO LANGUAGE.
9.5
(11 Ratings)
Billionaire(ph)
16
Ongoing
READ
+ Add to Library